Khakassia együttes kezelés


Hoppál Mihály — Sámánok nyomában Tuva földjén Egy kis nép sámánjai a kutatások tükrében Él Ázsia földrajzi közepén — a mai Tuva Köztársaságban, az Orosz Föderáció részeként — egy kis népcsoport, melyet hol szojotnak, hol urjankhajnak, hol tofának, hol todzsának, hol meg darkhatnak neveznek a történeti és az etnográfiai szakirodalomban.

Mivel az alig negyedmilliós kis nép sámánja- it sokan tanulmányozták, érdemes bevezetésként áttekinteni e kutatásokat. Meg kell ezt tegyük annál khakassia együttes kezelés inkább, mert a magyar kutatók, köztük e sorok írójának mestere, Diószegi Vilmos is Tuvában gyűjtött ban augusztus 5— Sántha,— Az első magyar etnográfus Jankó János volt, aki először adott hírt a tuvaiak samanizmusáról az Ethnographia as évfolyamában.

Az urjankhaji sámánnak kétféle táncza van: az egyiket akkor táncolja, mikor meghívják, a másik a rendes, a kötelező, melyet havonta háromszor, 9, 19, és én végez.

khakassia együttes kezelés ízületi fájdalom íngyulladás

Úgy Najdüknél, mint a kobdói sámánnál Tabün-Szakhal- nál ilyen kötelező tánczot láttunk, amelyet a sámán csakis a maga sátrában tánczolhat. Leírásából, amely tele van érté- kes részletekkel és helyi terminológiával például a dob, dobverő neveaz derül ki, hogy nemcsak látta a sámánnő táncát, de igen alaposan oda gyelt minden apró részletre is, amikor leírta a sámánszeánszot.

Ha vannak jelzések, akkor a terapeuta, a sztomatológus, az otolaryngológus konzultációja szükséges. Gyakran, a szemhéj tályogával, az utóbbi szövete meglehetősen erősen növekszik, és gyakran a páciens nem tudja megnyitni a szemét.

Sőt, nemcsak le- írta a sámán tevékenységét, hanem állandóan össze is hasonlította a más népeknél tapasztalt jelenségekkel például a nyelvi anyaggal. A Töredék a sámán hitvilágból című fejezetben bemutatja a lapockacsonttal végzett jóslást, a tűztiszteletet, végül pedig az állatáldozatot.

A Siberian Gem: 7 Facts about Altai Krai

Külön fejezet szól a dobról — mintegy 12 rajzzal illusztrálva —, ezek a képek olyan tárgyakat örökítettek meg, amelyek lehet, hogy ma már nem is léteznek. Végül a zá- rófejezetben — A sámán ruha címűben — többek között részletesen leírta, milyen sámánöltözeteket látott.

Mindenesetre hasonló ko- rai tudósítást a Diószegi Vilmosnak ben váratlanul bekövetkezett halála után könyv- tárának és kéziratos hagyatékának egy része a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Intézetének archívumába került. A másik anyag 39 oldalnyi ritkán gépelt terepjegyzet, feltehetően a gyűjtőfüzetek jegyzeteinek tisztázása, átírása.

A bot a kezdő sámán eszköze.

  1. Ez a növény meglehetősen magas: 80 cm magas.
  2. Századbeli tályog: tünetek és kezelés

Mindig nyirfából készült, és rendszerint vörösre festették, vörös agyag- gal; ilyent a hegyekben találtak. Két-három év elteltével az új sámán kéri, hogy csináljanak neki dobot.

Arikaj sámánnak példáúl egy évig volt botja.

Takpazsik sámánnak két évig. A sámánok a dob elnyerése után is megőrzik botjukat. Akad olyan sámán, aki egész életén át meg- marad a sámánbot mellett. Például Hodan élete végéig bottal sámánko- dott. Azonban a botos sámán is lehet olyan erős, mint akinek dobja van. Albisz kadaj sámánasszony ugyancsak egész életén át így sámánkodott. A botosnak semmi más eszköze nincs. Nemcsak dobja, dobverő- je nincs, hanem fejrevalója, köntöse, csizmája sem. Az ilyen sámánt botos sámánnak nevezik […] Khakassia együttes kezelés északkeleti szojot sámánok többféle botot használnak.

Az ágaikat fejnek nevezték, általában az arcot is jelölték rajta: kifaragták a szemet, az orrt, a szájat és a fület.

Volt két, három, öt és kilenc fejü bot. A fejek alatt ívben meghajlított fém- pálcán három, hét vagy kilenc fémkúp függött. A botra harang alakú csengőket is szoktak erősíteni. A csengők nagysága és száma a sámán tehetősségéről tanúskodott.

Mint a szövegből kitűnik, több sámánra is történik utalás Diószegi elbe- szélésében, de sem a könyvben, sem pedig az eredeti kéziratban nem jel- zi konkrétan, hogy kitől, melyik informátortól jegyezte le az adatot.

Mint elmondta nem maguktól a sámánoktól jegyezte le a történeteket, hanem inkább olyanoktól, akik maguk még láttak valódi sámánokat. Mégis az elszórt adatokból olyan kitűnő tanulmányokat állított össze, mint például a tuvai samanizmuson belüli táji eltérésekről és a szom- szédos etnikus csoportok közötti hasonlóságokról írt munkája diószegi, khakassia együttes kezelés, valamint a darkhat samanizmus vizsgálatának ethnogenetikai tanul- ságairól szóló műve diószegi, A jószándék néha túlzásokba is belevitte a lelkes kutatót.

Nem véletlen, hogy még életében kemény kritikát kapott ez a módszer; vö. JoHaNseN, Ami viszont fontos és előremutató volt Diószegi szemléletében, hogy a kutatás vizuális aspektusait előtérbe helyezte a sok tárgyról készült fotó és rajz használatával.

Kevesen tudják, hogy feltehetően ő volt az első a tuvai sámánkutatásban, aki lmet készített egy sámánasszony gyógyító szeánszá- ról egy irkutszki lmes csapattal.

A magam részéről ebben is követni kíván- tam őt, és a terepmunkát lmkészítéssel egészítettem ki, amikor ban lehetőségem volt videó-felvételeket készíteni Tuvában. Vajnšteint, hogy ne csak materialista szemlélettel vizsgálja a tuvaiak anyagi kultúráját khakassia együttes kezelés a no- mád kultúrát általában, hanem kezdjen foglalkozni a szellemi kultúrával is, azonfelül a samanizmussal. Talán e baráti szavak hatására kezdte a atal, marxista légkörben nevelkedett kutató a helyi samanizmust tanulmányozni.

Igaz, csak a régi fotókat közölte és néhány szép rajzot a sámánbotokról meg a sámánruhákról, valamint sámánének algysh szöve- geket. Kétségtelen, ő már örökre beírta nevét a szibériai sámánkutatás történetébe a tuvai samanizmusról írt cikkeivel VaJNšteiN, Vagy az az észrevétele, miszerint a még khakassia együttes kezelés sziklarajzok számos ábrázolása és a mai sámánfejdíszek között olyan szembetűnő a hasonlóság, hogy a kapcsolatot tagadni lehetetlen VaJNšteiN,— Vajnštejn az Ázsia közepét jelző emlékműnél ben.

A fotó Sz. Vajnštejn ajándéka. Vajnštein elsőként írta le és publikálta találkozásait egy belső ázsiai kis nép, a tuvai sámánjaival az ötvenes évektől kezdve, ezáltal sok értékes adat birtokába jutott 1.

Az ég urának világos szürke színű lovat, míg a hegy szellemének vöröses lovat áldoztak.

khakassia együttes kezelés jobb váll fájdalom és ropogás

A közelmúlt gyakorlatára való utalása el kell, hogy gondolkoztassa a kultúra kutatóit, hiszen az ilyen adatok azt jelzik, hogy a kultúrák életében évszázadok igen keveset jelentenek, mert szibériai kortársaink, néhány órai repülőútra tőlünk, középkori krónikáink- ban leírt állatáldozatokat tartanak még ma is, ahogy arról személyesen is meggyőződhettem ban. Vajnštein az eren nevű tárgyak szerepéről írt a tuvai samanizmusban.

Az eren szellemmel telített tárgy, amelynek se- gítségével a sámán például ki tudja űzni a betegséget az emberből.

Az orosz szerző ifjúságának hosszú éveit töltötte Tuvában mert apját oda száműzték a korai kommunista időkben. Itt meg kell említeni, hogy a dolgozat 3. Nemcsak Moszkvában, de Leningrádban is dolgozott egy lelkes kutatója a tuvai samanizmusnak, V. Mivel a sámánasszonyt teljes ruházatában és felszerelésével, meg a dobjával helyezték örök nyugovó- ra, pontos leírást, leltárt lehetett készíteni.

Töltse le játékok lányoknak. Lányos játékok Androidra

Olyan részletekre derült fény, amelyeket csak egy ilyen szerencsés lelet segítségével lehet bizonyítani például hogy a fejdísz és a ruha jelképei pontosan jelzik, hogy erős vagy gyenge sámán volt-e, vagy hogy jó vagy ártó szellemek voltak-e a segítői a sámánnak. Ilyen fejviseletet khakassia együttes kezelés e sorok írója is még fényké- pezett Kizilben, a Düngür Sámánszövetséghez tartozó egyik idősebb sámán fején örökített meg ilyen sapkát.

Meg kell jegyezni, hogy annak idején dió- sZegi Vilmos szintén teljesen eltemette és elsiratta a tuvai samaniz- must, de ebből a közlésből is kiderült, hogy az távol a tajgában igenis teljes gazdagságában élt a mindennapok gyakorlatában.

khakassia együttes kezelés ha a karok ízületei duzzadnak

Nem volt szabad foglalkoznia a néppel sem a buddhista papnak, sem a samánnak. Tiltott volt a samanizmus. A felfogás szerint ha meghal va- laki, a lelkét feltétlenül el kell kísérni a túlvilágra, s ezt senki más nem teheti, csak a samán. A családi ünnepekre hagyományból meg kellett hívni a samánokat. Így azután egyetlen család sem tudott meglenni a samán segítsége nélkül, hiszen minden családban van halott, akinek a lelkét a holtak világába, a túlvilágra csak a samán tudta elkísérni.

Magam a samanizmus mellett a temetési szokásokkal is foglalko- zom, ezért Tuvában lépten-nyomon találkozhattam samánokkal, hi- szen minden tilalom dacára ott voltak szinte kényszerűségből minden toron, a megholt emlékére ült szertartáson. Hozzá kell tennem, hogy a samánok akkoriban Tuvában már ismert kellékeik nélkül dolgoztak, hiszen tilalom alatt állottak, eszközeiket a hatóságok összeszedték és elpusztították, a dobokat elégették.

Az ütközés után a láb és az orvos azt mondja trombozik arthritis kezdődik gyógyítására

De a samánok nemcsak ezekkel a klasszikusnak nevezhető eszközökkel végezték szertartásaikat. Vol- tak nekik nagyon régi, talán még a dob előtti korból való kellékeik, ezeket a hatóságok nem tudták összeszedni: tükrök, legyezőszerű pa- macsok, ostorok, korbácsok és más eszközök. Így khakassia együttes kezelés halotti szertar- tásokon, amikor meghívják a holtak lelkeit, alkalmam volt kamláló samánokkal is találkozni.

Ilyen emberek mindig vannak és voltak a társadalomban, sohasem vesztek ki. Megvolt ez akkor is, amikor betiltották a samanizmust s megvan napjainkban is […] Mostanában khakassia együttes kezelés, amikor nem üldözik őket, s azt se, aki hozzájuk fordul, kétségtelenül látványos újjászületésen megy át a samanizmus. Úgy gondolom, nem sok időnek kell eltelnie, 2—3—5 évnek, s ezeknél a népeknél újra találkozhatunk klasszikus értelemben vett samánokkal, minden hagyományos kellékükkel, vagyis dobbal, köpennyel.

Hiszen érződik, hogy a hagyomány ilyen megújulása kezdődött meg. Djakonovával készített interjúból, Az oroszországi kutatókkal egyidőben —69 a Mongóliában élő urjankhaj népcsoport folklór hagyományait gyűjtötték, a meséket több kö- tetben publikálták és egy tanulmányban a közép-ázsiai hősmesék és a sá- mánrítusok összefüggéseit vizsgálták német kutatók tauBe, Pontosabban, másokkal együtt ők is feltételezték, hogy a mesékben nemcsak a kultúra tárgyi világa, nemcsak a társadalmi viszonylatok, khakassia együttes kezelés legfő- képpen a hiedelmek, a világkép is tükröződik.

Így például, hogy mind a mesehős, mind a sámán az alvilági utazása során a segítő madarat a saját húsával eteti, s összeveti a sárkánykígyók által a túlvilágra hurcolt királylányok mesemotívumát a sámánok túlvilági utazá- sával, melynek aki megváltoztatta a térdízületet az elveszett — értsd: megbetegedett fiatalkori térdízületi gyulladás — lelkeket hozzák vissza a közösségbe az eksztázis során tauBe, Azonkívül felhívja a gyelmet arra, hogy a távoli Mongólia nomád pásztorai körében a sámánok voltak a hősmesék és a hősi epika fenntartói, a szájhagyomány alkotó továbbvivői, őrzői, így érthető, ha ezeket az elbeszéléseket átszövik a sámánisztikus motívumok vö.

Jól ismert tény, hogy a sámánszertartás egészének ereje sokféle hatás- ból tevődik össze — így a sámán személyes hangján, táncán, gesztusain túl fontos komponens a zenei, vagy még általánosabban: az akusztikai össze- tevő.

A szerző érdeme, hogy mint a Nemzetközi Khoomei torok-ének Központ igazgatója kitűnő szervező és bizonyos mértékig szponzorálni tudja a kutatásokat.

Sajnos, írása néhány közhelynél többet nem mond, viszont végre néhány pontos kottával is illusztrálja a többnyire anélkül megjelenő írásokat. Noha a kiadvány címe: Rythms of Shamanic Drums, a sámándobok ritmusairól nem esik szó a kötetben, pedig ez úttörő jelentőségű lett volna. Valentina Suzukey, aki zene-folklorista kutatásaiban abból indult ki, hogy a hagyományos tuvai népi világszemlélet szerint a természetnek a fáknak, hegyeknek, forrásoknak szellemgazdái vannak, akiket megidézni a sámánok dolga volt egyfelelől a dob hangjával, másfelől fütyüléssel, illetve a torok-éneklés segítségével suZuKey, Mongush Kenin-Lopsan egy ben megtartott szimpóziumon a fütty sámáni szeanszokon betöltött szerepére világított rá.

Századbeli tályog: tünetek és kezelés

A sygyt kiejté- se: szigit jelképes értelme pedig az, hogy csak egyedül ezáltal az ének által tudja sürgősen megidézni a segítőszellemeket. Amikor a szellem- segítők nem jönnek azonnal, akkor a sámán nagy ügyességgel utánoz- za a különféle állatok hangjait.

A régi időkben, a közemberek számára tilos volt csak úgy a sygyt éneklése, mert ezáltal megbántották volna a sámánok szellemeit, ami aztán erős szelet, vihart, havazást, esőzést, de akár háborúságot is okozhatott KeNiN-loPsaN, A politikai enyhülés hatására szabadabban lehet mozogni a volt Szovjet- unió területén, s így egyre több külföldi is kutathat a sámánok között. A zene többféleképpen működik és hat a sámánok világában. Másodszor, a zenei hangok hívják a segítő szellemeket és elrepítik a sámánt a lelki-utazásra.

Végül harmadszor, mind a zenei hangok ritmusa, mind pedig a rezgés segít meggyógyíta- ni a beteget az emberi testre gyakorolt különböző rezgés-frekvenciák hatása által Van deuseN,3—4.

Boka fájdalom: okok, tünetek, diagnózis, kezelés

A politikai elnyomás évei alatt, amikor még a hangos dobolástól is tartózkodni kellett, a hanghatá- sok csökkentése a sámánok erejét is elvitte, így magyarázták egye- sek a sámánokba vetett hit gyen- gülését. Napjainkban viszont a sámánok úgy gondolják, hogy erejüket azáltal mutathatják na- gyobbnak, ha dobot csináltatnak és azt a gyógyító-tisztító ceremó- nia alatt, ha csak percekre is, de használják 3—4.

Szintén politikai kérdésként merül fel napjainkban a buddhizmus, a lamaizmus és a samanizmus újjászületésének a problémája. Kitűnő dolgozatok születtek, amelyek áttekintették a tuvai samanizmus eredetét és fejlődéstörténetét MoNgusH,  Az együttélés napjainkban az állami politika szintjén úgy vetődik fel, hogy mi legyen a független Tuva államvallása.

A probléma más, ősi sámánhagyománnyal ren- delkező szibériai népnél is felmerült, így például a jakutoknál már ben vö. ViNoKuRoVa, Tuvában az utóbbi években megerősödött a lamaizmus, különösen a dalai láma látogatása után.

A legújabb kutatások között kell megemlíteni ulla Johansen készülő monográ áját a tuvai sá- mánruhákról, valamint nemrégiben megjelent tanulmányát a tuvai lélek- képzetekről JoHaNseN, Düngür — a Tuvai Sámánok Társasága ben a nn etnológus, Heimo Lappalainen Diószegi nyomában indult el Belső-Ázsiába, pontosabban Tuvába, azzal a céllal, hogy néprajzi dokumen- tum lmet forgasson e kis török nép körében.

Diószegi könyvét felhasználva elment Todzsába is, hátha talál még élő sámánokat. Nem igazán volt szeren- csés a felderítő útja, noha érdekes fejleményekről számolt be.

khakassia együttes kezelés ízületek és hátfájás, mint kezelni

Nevezetesen arról, hogy Mongush Kenin-Lopsan, aki neves író és folklorista a saját ha- zájában, egyre tudatosabban fordult a sámánsággal kapcsolatos mítoszok, szellemhívó énekek és áldásszövegek algis gyűjtése felé és ezekből több kitűnő kötetet is közreadott KeNiN-loPsaN, A tuvai főváros tör- téneti múzeumában, ahol a néprajzi gyűjte- mény is helyet kapott, Kenin-Lopsan rendsze- resen fogadja a hozzá betérő külföldi kutató- kat, így amikor hosszú évek levelezése után végre személyesen ma- gam is megérkeztem, ott találkozunk 5—6.

A Kenin- Lopsannal ban készített interjút idézve: elhatároztuk, hogy a tuvai sámánoknak létrehozunk egy fórumot, ez ben volt.